Общинският съветник от БСП Христо Панайотов ще проведе приемен ден на 14-ти септември /понеделник/, от 10:00 ч. Срещите с жители на Бургас ще протекат в Общинския съвет на БСП – Бургас /ул. „Фердинандова“ 60.

Присъстващите ще имат възможността да зададат своите въпроси, мнения и предложения, свързани с развитието на града и общината.

Христо Панайотов е член на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по общинска собственост, общински предприятия и дружества, Комисията по туризъм, а също така и на временната Комисия  по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас.

Записвания за приемния ден се правят на телефон 056/ 844 316 или bsp_burgas@abv.bg