Автор: Лъчезар Лисицов, flagman.bg

 

Основният ремонт на пътя „Царево – Малко Търново“ едва ли ще се случи преди 2025 г. Ситуацията е пълен абсурд. Това смята бургаският депутат от „БСП за България“ Петър Кънев, който зададе за пореден път въпрос на регионалния министър по темата по реда на парламентарния контрол.

Сега към него се е присъединил и колегата му проф. Иво Христов.

Те пишат до министърката: „В отговор на въпроси от 20.03.2015 г. и 17.02.2016 г. до министър Лиляна Павлова и от 31.08.2017 г. до министър Николай Нанков, беше поет ангажимент да се намери възможност за финансиране не само чрез включването на този участък по програма „Текущи ремонти и поддържане“, а и чрез разработването на инвестиционен проект на участъка от км 58 до 114 и неговата пълна рехабилитация през 2018 г.

В отговор на въпрос от 28.09.2018 г. Вие ни уверихте, че се подготвя обществена поръчка с предмет изработване на технически проект за основен ремонт на пътя „Царево – Малко Търново“ от км 58 до 117 и той ще бъде цялостно ремонтиран през 2019 г., като преди това ще бъде извършен превантивен ремонт чрез полагане на биндер.“

Кънев и Христов питат: „Предвиждате ли през 2020 г. извършването на ремонтно-възстановителни дейности, рехабилитация или основен ремонт на пътя Царево – Малко Търново?

Любопитен момент е, чев четвъртък от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) разпространиха прессъобщение по повод изпратения писмен отговор на министър Петя Аврамова до двамата депутати. То бе със заглавие: „До края на годината се очаква да има избран проектант за основен ремонт на 59 км от пътя Царево – Малко Търново”.

В прессъобщението обаче са завоалирани някои смущаващи факти. Един от тях е, че изборът на проектант се точи вече две години.

Министър Аврамова пише до депутатите Кънев и Христов: „Офертите на кандидатите се приемаха до 06.12.2018 г. По обществената поръчка са подадени 28 оферти от общо 16 участници, като 6 са предложенията за обособена позиция №1 (пътя “Царево – Малко Търново“ – б.а.). Комисия от експерти на Агенцията, назначена със заповед на председателя на Управителния съвет на АПИ, има за задача да разгледа и оцени офертите и по четирите обособени позиции. До момента е извършена проверка на документите на участниците за съответствие с изискванията на Възложителя за лично състояние и критерии за подбор.“

Поръчката за техническия проект се предвиждало да бъде възложена до края на 2020 г. по критерий най-ниска цена.

Същинското проектиране ще се извърши през 2021 г., за него има осигурено финансиране, уверява министърката.

Петър Кънев обаче, меко казано, не е доволен от този отговор.

Пред „Флагман“ той коментира: „Вече загубих следите – това четвърто, пето или шесто питане ми е към поредния министър на регионалното развитие за този път, който е изключително важен за развитието на целия регион. За съжаление, отговорът, който получих, въобще не ме удовлетворява. Изумен съм от скоростта, с която работи Агенция „Пътна инфраструктура“, защото, ако видите на втора страница на отговора няколко дати, сами ще се убедите, че това е пълен абсурд.“

„Оферти на кандидатите за проектанти се приемаха до 6 декември 2018 г.“, чете Кънев и възкликва: „Сега сме краят на май 2020 г.!“

Пасажът в отговора на Аврамова, че „до момента е извършена проверка на документите на участниците“, бургаският депутат го тълкува като „година и половина се проверяват едни документи“.

Петър Кънев недоумява и защо се предвижда договорът с проектанта да бъде сключен чак до края на 2020 г., при положение че сега сме месец май.

„Изпълнителят пък трябва да извърши проектиране, което да приключи през 2021 г. Всеки нормален човек, който прочете и се ориентира в тези срокове, ще види, че това е пълен абсурд и неглижиране на проблема от поредния министър“, категоричен е Петър Кънев.

Виси въпросът, след като бъде извършено проектирането, кога ще бъде обявена и обществена поръчка за същинския основен ремонт, докога ще се събират документи, колко време ще се разглеждат те, ще се обжалват ли и кога в крайна сметка ще започне самата реконструкция.

„Сами разбирате, че с тези темпове аз не виждам по-рано от 2025 г. да има нещо“заключава Петър Кънев.