„Предвижда ли Община Бургас мерки за недопускане новите съдове за смесени отпадъци, поради по-големия си габарит, да не навлизат в пътното платно на редица улици и булеварди в града“? Този въпрос отправи председателят на групата общински съветници на БСП Живко Господинов към общинска администрация. Известно е, че контролът върху дружеството, ангажирано със събирането, извозването и последващото третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на община Бургас, се осъществява от служители на дирекция „Околна среда“ към Община Бурас, в т.ч. и точното позициониране на съдовете. Същите одобрили ли са разполагането на съдовете на посочените кръстовища по този начин, пита още Господинов.

Едното кръстовище, за което става въпрос, е това на ул. „Калоян“ и ул. „Ал. Стамболийски“. Там  контейнерът е разположен на тротоара, непосредствено преди пешеходната пътека, като по този начин, освен че заема по-голямата част от тротоара за пешеходци, създава и опастност за възникване на ПТП, заради закриването на видимостта на водачите на МПС и невъзможността същите да преценят дали има пещеходец, който се готви да пресече по пешеходната пътека. Аналогичен е случаят и на следващото кръстовище – на ул. „Калоян“ и ул. „Княз Борис“, където контейнерът е на пътното платно, точно пред пешеходната пътека, и закрива изцяло видимостта на водачите на МПС. Подобна ситуация имаме и на кръстовището на ул. „Калоян“ и ул. „Левски“.

Живущи в района изразиха своята загриженост и относно по-големите габарити на новите съдове за смесени битови отпадъци. Досегашните места /джобове/ за поставянето на контейнерите не отговарят на габарита и съдовете навлизат в пътното платно, което е допълнителна предпоставка за възникване на ПТП. Гражданите споделиха, че те самите  са имали ситуации, в които по много улици и булеварди в града са били изненадани от навлизането на съдовете за смесени битови отпадъци в пътното платно и само бързата им реакция като шофьори е предотвратила врязването в тях.

Благодарение на питането стана ясно, че в конкретния случай предстои премахване на два броя бетонови ограничителни елемента в района на кръстовището на ул. „Калоян“ и ул. „Ал. Стамболийски“ и позиционирането на съдовете по начин, неограничаващ видимостта на участниците в движението, както и осигуряване на максимално пространство за преминаване на пешеходци по тротоара; изграждане на джоб в района на кръстовището на ул. „Калоян“ с ул. „Васил Левски“ и разширяване на съществуващите; преместване на контейнера на ул. „Калоян“ от № 47 на паркомчсто срещу № 70.