По случай 23 април – Международен ден на книгата и авторското право, Младежкото обединение на БСП – Бургас, с подкрепата на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент, стартира за поредна година кампанията си „Солидарно четене“.

„Ние смятаме, че днес читалищата продължават да играят своята съществена роля в обществото с многообразието от културно-просветни дейности, а също и благодарение на обстоятелството, че все още успяват да поддържат и развиват най-голямата мрежа от общодостъпни библиотеки в страната. За нас е важно да спомогнем за тяхното по-добро бъдещо развитие. Тази кампания има за цел да покаже, че солидарността, активните действия за справяне с несправедливостта в проблемните области на различните обществени сектори не е еднократно действие, което е продиктувано от конкретен повод, а е всекидневен ангажимент, който ние осъзнаваме и с Вашата подкрепа  желаем да изпълняваме като отговорни за бъдещето си граждани, преди всичко“, коментираха младите социалисти.

БСП,  с активното участие на МО на БСП, провежда национална кампания, чиято цел е да подпомогне читалищата в цялата страна чрез:

  • даряване на художествена, специализирана и друга литература;
  • популяризиране на читалищната дейност чрез различни акции и местни кампании;
  • спомагане за възобновяването на интереса на хората към дейността на читалищата;
  • подпомагане на читалищата в малките общини, в които средствата за тяхната пълноценна дейност са недостатъчни.

Всеки, който има желание да дари книга за целите на кампанията, може да го направи от 10-ти март до 15-ти април в Европейски информационен офис „Солидарност“ или в сградата на ОбС на БСП – Бургас – на ул. „Фердинандова“ № 60, ет. 2. Всички дарени книги ще бъдат предоставени на читалища в област Бургас.