Ръководителят на делегацията на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) инж. Петър Кънев участва в заседание на работната група, излъчена от Асамблеята, за обсъждане на промени в регламента на организацията. В заседанието, което е в Истанбул, участват ръководителите на делегациите на парламентите на страните-членки на ПАЧИС.

В дневния ред са включени освен обсъждане на промени в регламента на Асамблеята, други въпроси, свързани с дейността на ПАЧИС, както и календарът с предстоящите през 2020 година събития.

По време на посещението си в Истанбул ръководителят на българската делегация в ПАЧИС инж. Петър Кънев разговаря с генералния консул на България в Истанбул Ангел Ангелов и с търговския представител в Консулството Тошко Томов.