Докладната записка на общинския съветник от БСП Живко Господинов относно необходимостта от допълнително осветяване на пешеходните пътеки по бул. „Сан Стефано“ бе одобрена на днешното заседание на Общински съвет – Бургас. По този начин ще се повиши безопасността на пешеходците при пресичането им в тъмната част на денонощието. Това ще даде и по-добра видимост на шофьорите и възможност за предотвратяване на ПТП, посочва още в докладната си Господинов.

Вследствие на повдигнат от него въпрос във връзка с поставяне на съдове за смет на тротоара на ул. „Хан Крум“ до входа на Втора поликлиника, които създават невъзможност за движението на пешеходци, следва също да бъдат предприети действия. По проблема, за който сигнализираха живущи в района, той е входирал официално питане.

Друго негово питане е свързано с лошото състояние на уличната мрежа в кв. „Лозово“. Най-засегнати са живущите на улиците „Ясенова гора“, „Иглика“ и „Ружа“. По тях при всеки дъжд дворовете и избените помещения на къщите се наводняват. В тази връзка Господинов пита: Има ли набелязани мерки от страна на Община Бургас за изграждане на отводнителна канализация, която да отвежда дъждовните води?, както и Какви мерки предвижда Общината за справяне с лошото състояние на улиците в квартал „Лозово“ и в какви срокове.