Това съобщи Петър Курумбашев, член на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, който беше докладчик в сянка от страна на S&D по отношение на общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози.

Курумбашев коментира още: „Автобусният транспорт има социален характер и е единствената връзка с местата, където няма друг транспорт. В резултат на това гласуване договорите за обществени услуги ще бъдат защитени. Когато превозвач от друга държава поиска разрешение за достъп до пазара по същия или друг маршрут, по който вече е сключен договор за обществен превоз на пътници, този достъп ще може да бъде отказван.“

Евродепутатът допълни още, че е посрещнал с известно учудване предложението на Европейската комисия за автобусните превози – в първия пакет “Мобилност”, касаещ тежкотоварния транспорт, целта беше да се ограничи либерализацията на пазара, а във втория фигурираше идеята за пълна либерализация в областта на автобусните превози, които са най-социалният транспорт и реално обслужват най-бедните хора в ЕС, както и най-отдалечените населени места.

„Според мен немският модел на либерализация от 2013 г. не е приложим за държави като Испания и България. В Испания, а и в България, по-добре е да има пакети от печеливши и губещи линии, за да може парите, изкарани от печелившите, да компенсират губещите, които в България стават все повече. Представете си, че в момента дори няма превоз между градове като Варна и Балчик. Какво остава за вътрешността на страната? В резултат на тази директива в България трябва да се направи национална карта, за да може да се комбинират пакети от печеливши и губещи линии, така че да сме сигурни, че и до най-малкото населено място ще има осигурен автобусен транспорт.“

С гласуването от миналата седмица е въведена и възможността за контрол и прекратяване или отнемане на разрешителното. Така, в случай че редовна международна автобусна услуга е компрометирала икономическото равновесие на договор за обществена услуга, поради извънредни причини, които не са могли да бъдат предвидени към момента на издаване на разрешителното, може да бъде прекратено временно или да се отнеме разрешителното за предоставяне на услуга.

Като допълнителни гаранция за недопускане на нелоялна конкуренция са приети текстове, чрез които се изисква превозвачът да има задължението да се регистрира в държавата членка преди започване на осъществяване на дейността.