През 2020 да спрем да сменяме стрелките на
часовници от астрономическо на лятно време, гласува днес Комисията по
земеделие на ЕП.

Допитване до eвропейските граждани проведено миналата година показа, че
мнозинството европейци искат тази практика да спре. В България също имаше
анкета, която макар и лошо проведена, показа, че повечето българи също
искат да прекрати тази смяна. “Доволен съм, че успях да наложа българската
позиция в Комисията по земеделие. Има редица сектори и сфери на живота,
където смяната на времето води до умора, намалена производителност и крие
рискове за редица групи граждани. Сектор Селско стопанство също ще бъде
пряко засегнат. По оценки на експерти животновъди, годишно в продължение
на около 6 седмици, лактацията на овцете намалява, а това води до намалена
продукция.“ Това коментира Момчил Неков във връзка с приетото становище,
на което той беше докладчик за социалистите в земеделската комисия на ЕП.

През септември 2018 г Европейската комисия предложи ЕС да сложи край на
смяната на времето още през март 2019 г. Имайки предвид обаче процедурата
по вземане на решение в ЕС и необходимостта на сектори като например
Транспорт и въздухоплаване, този срок ще предизвика сътресение и проблеми.
Поради тази причина евродепутатите смятат, че най-реалистично и гладко би
било край на смяната да стане през 2020 г. Предложението за директива дава
възможност на държавите членки все пак да сменят зоната си, ако преценят,
че изборът им създава неудобство. Това трябва да се прави с предизвестие
към ЕК.

“Държавите-членки запазват суверенното си право да изберат в коя часова
зона да бъдат. Трябва да се вземат предвид всички последствия за
икономиката и търговските отношения при един такъв избор” коментира още
българският евродепутат Момчил Неков.
Българските учени споделят, че часовата зона, в която се намира сега
България - 2 часа преди Гринуичко време, са естествената часова зона за
страната ни и трябва да останем в нея.

В гласуваното днес становище бяха гласувани и текстове с препоръка
държавите да проведат проучване кое би било най- подходящото за самите тях
време, както и да хармонизират помежду си, за да се избегнат нелогични
времеви зони и нарушения на единния пазар.

За Момчил Неков:
Член на ЕП от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите;
Член на Комисията по „Земеделие и развитие на селските региони“;
Член на Комисията по „Култура и образование“;
Член на делегациите на ЕП за връзки с Китай и с държавите от Централна
Азия, както и на интерпарламентарните работни групи за биоразнообразието и
устойчивото развитие, за климатичните промени, за развитие на туризма,
културното наследство и европейските културни маршрути, за спорта.

http://www.mnekov.eu
https://bg-bg.facebook.com/momchil.nekov/
https://twitter.com/momchilnekov