Народният представител от ПГ на „БСП за България” Николай Тишев, председателят на ОбС на БСП – Бургас Живко Господинов и общинският съветник Чанко Мирчев проведоха среща с областния и общинския председатели на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) – Бургас, за да им представят втора част от документа „Визия за Бургас” – „Ред и сигурност”. На срещата присъстваха и членове на Съюза.

По време на мероприятието се коментира в какво състояние се намира община Бургас в момента  – от гледна точка на безопасност на нейните жители, какви мерки трябва да се предприемат от местната власт, за да се подобри ситуацията. Цитираха се данни, според които криминогенната обстановка в морския град е много по-тежка, отколкото в други райони на страната. Посочено бе, че проблемът с битовата престъпност в града е сериозен, а Община Бургас може да предприеме такива мерки, че драстично тази престъпност да спадне. Това може да стане с превенция. Застъпи се тезата, че като цяло по никакъв начин не се гледа да се решат проблемите – те само се трупат.

На срещата бяха изложени и конкретните стъпки, с които да се надгради охранителната система на Бургас, за да може градът да стане по-спокоен за живеене. Коментираха се и целите, които се гонят.

Представителите на СОСЗР – Бургас, от своя страна, изложиха своите виждания и предложения за подобряване на обстановката в общината. „Идеите са много хубави, ние наистина трябва да работим в тази насока – да осигурим спокойствие на  хората. Много от тях не знаят към кого да се обърнат и на кого да сигнализират. Добре е първото действие да започне от там. По този начин хората ще разберат, че има някой, на когото могат да разчитат“ – заявиха те.