Народният представител от ПГ на „БСП за България“ Николай Тишев, председателят на ОбС на БСП – Бургас Живко Господинов и Христо Панайотов (член на ИБ на ОбС на БСП – Бургас) проведоха среща с представители на Бургаската търговско-промишлена палата (БсТПП), на която представиха икономическата част от документа „Визия за Бургас“. По време на мероприятието те показаха и разясниха данни от НСИ, които сочат, че морската община изостава по редица показатели от други областни центрове.

Коментирано беше, че Бургас, през последните години, не се развива икономически – така, както позволява неговият капацитет. Застъпи се и тезата, че бизнесът бяга оттук, а за да се развива той, до голяма степен, зависи от местната власт и от това как тя подхожда към него.

На срещата бяха представени и мерките, които следва да се предприемат, за да се промени негативната тенденция и Бургас да бъде поставен на пътя на икономическото развитие. Посочено бе, че трябва да се мисли в посока на привличане на нови инвеститори, както и задължително да има подкрепа към местния бизнес.

Представителите на БсТПП от своя страна изложиха своите предложения за икономическото развитие на Бургас и се обединиха около идеята подобни обсъждания да станат регулярни.