Председателят на ОбС на БСП-Бургас Живко Господинов поздрави Народно читалище „Съгласие 1905” в град Българово по случай 113-годишнината му. Той, заедно с областния председател на ОЖС на БСП – Бургас Тинка Желязкова, присъстваха на тържеството за празника.

„113 години са достоен повод за празник и за увереното очертаване на бъдещето на Вашето читалище. Посрещнете още много годишнини и предайте на поколенията пламъка и опита, който имате” – с тези думи се обърна Господинов към Галина Дараданова – председател на Народно читалище „Съгласие 1905”, град Българово.