Общинският съветник от БСП – Бургас Кирил Петков настоява общинска администрация да отговори колко лева са похарчени за улица „Богориди”. Преди два месеца той поиска детайлен разчет за извършения ремонт на пешеходната зона, но така и не го получи. Петков е категоричен, че при отчета на изпълнението на бюджета липсва подробен списък на всеки един  от обектите, включени в капиталовата програма.

„Настояваме за поименен списък, а не сборен, защото обществеността трябва да знае всеки обект с каква предварителна обща стойност е, с какво времетраене и какви по вид и размер са основните му физически, материални параметри и измерители”, пише в питането Кирил Петков. Той добавя, че без подробен поименен списък, с необходимата подробна информация, гражданите на общината, а и общинските съветници, не могат да упражнят законното си право на контрол за това как са изразходвани техните пари и какъв е резултатът и ефектът от това.

Съветникът от БСП настоява да се отговори защо досега администрацията е запазила пълно мълчание и не е дала конкретен отговор, и се налага повторно питане. Той иска подробна отчетност и за площад „Жени Патева”, както и за всички останали обекти, изписани под номер 2105 от разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2018 година. Въпросите, които Петков задава за втори път на общинска администрация, са:

Каква е крайната стойност на завършените вече обекти? Какъв е гаранционният срок на пуснатите в експлоатация обекти? Какво е първоначалното времетраене на всеки един обект по договор и какво е фактическото времетраене при въвеждането му в експлоатация?

Питането ще бъде разгледано на предстоящото заседание на местния парламент.