„Кой одобри проекта за изграждането на новите тротоари в центъра на Бургас в разрез със Закона за устройство на територията?“ Това попита председателят на ОбС на БСП-Бургас Живко Господинов. Той посочи, че едни от най-фрапиращите улици, след направения скорошен ремонт, са „Отец Паисий“, „Шипка“ и „Силистра“. Те са едни от най-ключовите в централната градска част и се намират на около стотина метра от сградата на Общината.

„Озадачени сме, тротоарите, които са изградени на тези улици, за кого са предназначени? Виждаме и връх на инженерната мисъл в изпълнението им. Тротоарът на ул. „Шипка” е с широчина около 60 см, в средата на който е пожарен кран, а до него има знак. Този на ул. „Отец Паисий“ прилича по-скоро на широк бордюр. Очевидно тези тротоари не са за пешеходци, защото те не могат да се разминат. За майки с колички, за хора с увреждания, за достъпна градска среда няма да говорим, за да не кажат, че се заяждаме. Искаме да попитаме, когато се изразходват средства на данъкоплатеца, така ли трябва да изглеждат тротоарите?”, заяви Господинов.

Той цитира чл. 80, ал. 5 от Закона за устройството на територията, където е посочено, че минималната широчина на тротоар във вилни зони и в населени места е 1,50 м.

„Тук става въпрос за областен град. Аз не мисля, че така трябва да изглежда центърът на областен град“, каза още Живко Господинов. Той настоява общинска администрация да отговори адекватно на поставените въпроси.