Държавата ни трябва да се намеси и да покаже, че стои категорично зад четиримата български граничари, разследвани в Турция за смъртта на турски бракониер  през 2008 г. Тази теза изразиха народните представители от ПГ на „БСП за България“ Николай Тишев и Тодор Байчев на специална среща, инициирана от страна на същите гранични полицаи.

„Трябва да има обществен натиск и подкрепа, защото това е един от начините институциите да се задействат както тук, така и в Турция. Аз съм убеден, че държавата ни трябва да се ангажира по-конкретно и явно със случая, защото тук става дума за четирима български мъже, които са си изпълнили  служебните задължения, за да защитят българската граница“ – подчерта Николай Тишев. Той припомни, че българският съд, както и Европейският съд по правата на човека в Страсбург вече са се произнесли с оправдателни присъди, отделно Турция е ратифицирала европейска конвенция за признание на присъди по наказателни дела и просто трябва да я накараме да я изпълнява.

„Аз мисля, че ние трябва да поискаме не тези четирима български мъже да си търсят адвокат в Турция, който да ги представлява, а държавата чрез нашето посолство да се ангажира с това. В крайна сметка, след като българският съд се е произнесъл с оправдателна присъда, не би трябвало да има каквито и да е притеснения. Тези хора не трябва да се чувстват като затворници в собствената си страна. Те имат близки в чужбина, на един от тях детето му учи в Германия“ – добави Тишев.

„Най-правилното решение е да се повлияе на крайния изход от процеса. Това е възможно да стане само и единствено по дипломатически път“, каза от своя страна Тодор Байчев. Той допълни, че към Народното събрание има съвет от юристи, които биха могли да дадат правилен съвет.