През месец юли представители на БСП-Бургас поставиха редица въпроси във връзка със Спортен комплекс „Парк Арена” със закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради в ж.к. „Славейков“, гр. Бургас. А именно:

Какви действия е предприела Община Бургас, за да предотврати оскъпяване на предварително договорената стойност? Потърсила ли е обезщетение от проектанта, изготвил идейния проект, и ако не е (т.е. проектът е изряден), на какво основание е изплатена допълнителната сума на строителя?

В подписания договор за изпълнение на обществената поръчка е заложено изграждане на трибуни на стойност 708 398.95 лева без ДДС. Видно от завършения и въведен в експлоатация строеж, трибуни не са изградени. Вместо трибуни са изградени два допълнителни паркинга и детска площадка, които пряко сили могат да се остойностят на 200 000 лв. без ДДС. Няма представени заменителни таблици и изменение на договора в Профила на купувача на Община Бургас, което е нарушение на ЗОП и на Правилника за приложение на ЗОП. Къде е разликата от 500 000 лв.?

Общината обаче отговори с мълчание.

След това представители на Младежкото обединение на БСП-Бургас поискаха отговори на същите въпроси. Отново последва мълчание от страна на общинска администрация, което би могло да се сметне от бургазлии за съгласие с направените констатации за нередности при изграждането на комплекса.

В такъв случай БСП-Бургас дава проектирането и изпълнението на Спортен комплекс „Парк Арена” на прокуратурата.

„След като Общината отказа да отговори на бургазлии, сега ще трябва да отговаря на държавното обвинение” – заяви общинският съветник от БСП Кирил Петков, който внесе сигнала в Окръжна прокуратура.