Днес в Комисията по заетост и социална политика на Европейския парламент се състоя изслушване на вицепрезидента на Европейската комисия Юрки Катайнен, отговарящ за ресорите работни места, растеж, инвестиции и конкурентноспособност. Обръщайки се към Катайнен, евродепутатът социалист Георги Пирински изтъкна, че първа грижа на Комисията и в частност на вицепрезидента следва да бъдат задълбочаващите се и все по-разнообразни неравенства между държавите – членки и вътре в тях – въпроси, които вицепрезидентът не засегна в уводното си изложение, посветено на темите за изкуствения интелект и уменията.

Пирински изтъкна, че според актуални доклади ежегодният дефицит на социални инвестиции в рамките на ЕС в образование, здравеопазване, жилищна политика, социални грижи и други социални дейности възлиза на 100-150  милиарда евро – сума, далеч надхвърляща програмираните за целта средства. Що се отнася до националните бюджети, то в тях социалните разходи систематично бяха орязвани в резултат на политиката на резки бюджетни съкращения ( на остеритет), налагана от Комисията.  По-нататък – в новата бюджетна рамка за периода след 2020г.  целевите средства за кохезионна политика се съкращават с цели 10%.

В заключение Пирински посочи, че Комисията на практика не поставя в центъра на своята дейност изпълнението на основния приоритет на Европейския Съюз да насърчава икономическото, социалното и териториалното сближаване, и солидарността между държавите-членки.