Европейски информационен офис „Солидарност“ – Бургас съвместно с Център за информация и професионално ориентиране „Профинфолидер“ с подкрепата на Делегация на българските социалисти в Европейския парламент за трета поредна година организира обучение на тема. „Професионално ориентиране в европейските проекти“. В рамките на няколко последователни съботни курса участниците се запознават с възможностите на европейското финансиране, оперативните програми и европейските структурни фондове; основните принципи за изграждане на проектите; как се прави бюджет и се попълва апликационна форма. Поредния модул от обучението ще се състои на 26 май 2018 г. в гр. Карнобат по покана на Председателя на Общинския съвет на БСП Аспарух Иванов. В края на академията всичкики успешно приключили програмата ще получат удостоверение за преминал курс „Професионално ориентиране в европейските проекти“.