За трета поредна година Европейски информационен офис „Солидарност“ – Бургас съвместно с Център за информация и професионално ориентиране „Профинфолидер“ с подкрепата на Делегация на българските социалисти в Европейския парламент ще осъществи консултативен семинар „Европейски програми и проекти“. Началото на първият въвеждащ модул на семинара ще се осъществи на 28 април /събота/ от 09:00 часа в офиса Център за информация и професионално ориентиране „Профинфолидер“ намиращ се на ул. Васил Левски № 30. Всеки от успешно приключили програмата ще получи удостоверение за преминал курс „Професионално ориентиране в европейските проекти“. В рамките на няколко последователни съботни курса 20те участника последователно ще се запознаят с възможностите на европейското финансиране. В курсовете всеки от присъстващите ще получи информация за: оперативните програми и европейските структурни фондове; основните принципи за изграждане на проектите; как се прави бюджет и се попълва апликационна форма.

П Р О Г Р А М А

Въведение : Професионална кариера в „Управление на европейски проекти“ 2 часа

2. Професионална информация за управление на проекти Терминология в Управление на проекти Принципи на управлението на проекти Методи за управление на проекти 2 часа

3. Приложимост на професията „експерт в управление на проекти“ 3.1. Европейски структурни фондове 3.2. Оперативни програми 3.3. Европейски програми 4 часа

4. Управление на проекти 4.1. Принципи на изграждане на проекта 4.2. Управляващи органи 4.3. Жизнен цикъл на проекта 4.4. Структура на проекта 4.5. Бюджет на проекта 4.6. Апликационна форма 4.7. Основни грешки при подготовка на проекта 4.8. Изпълнение на проекта 6 часа

5. Подготовка на проект по Оперативни програми 5.1. Насоки за подготовка на проекти 5.2. Изготвяне на проект по оперативна програма по избор 5.3. Обсъждане на изготвени проекти 6 часа

6. Заключение