Народните представители от БСП няма да допуснат варианта на прерайониране, при който Бургас е заедно с Варна. Най-естествено е Югоизточният район – Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора да остане като такъв, с център морския град. Така народният представител от левицата Николай Тишев коментира в ефира на БНР-Бургас предложенията на регионалното министерство за промяна в обхвата на районите за планиране.

„Центърът, който е, съответно за Югоизточният район Бургас, за Североизточен – Варна и т.н., има значение за самия град като такъв, защото там има концентрация на администрация, която иначе, ако този град загуби тоя статут, просто ще изчезне. Тя ще отиде в центъра, който е, новият. Затова е важно за Бургас. Тука е, например, изнесеното звено точно на регионалното министерство, което одобрява проектите по ОП „Региони в растеж“. Тоест и от Ямбол, и от Сливен, Стара Загора тука се кандидатства, тука е първото ниво“ – уточни Тишев.