Достъпът до схемата „Гаранция за младежта“ е селективен. Това показва оценката за изпълнението на Инициативата за младежка заетост от държавите членки.Това заяви вчера вечерта българският евродепутат Момчил Неков по време на дебат в пленарна зала за изпълнението на Инициативата за младежка заетост от държавите членки.

 

Данните сочат, че от програмата се възползват предимно образовани и висококвалифицирани млади хора. Хората с увреждания, по-ниско образованите и трайно безработните остават извън статистиката.

 

„В моята страна – България, ситуацията е сходна. От схемата се възползват почти изцяло млади хора със средно и висше образование за сметка на нискоквалифицираните. Тези, които имат регистрация в бюрата по труда, са по-скоро рядко явление. Затова трябва да мислим за алтернативни решения“, призова Момчил Неков.

 

„Едно от предложенията ми като докладчик от Комисията по образование и култура е създаването на единни информационни гишета. Там младите хора ще могат да получават информация за различни възможности за обучение, стаж или работа на едно място“, коментира Неков. Според него, този тип услуга е далеч по-адаптирана към нуждите на младите хора, отколкото бюрата по труда, към които все по малко младежи се  обръщат при търсенето на работа.

 

„Всеки млад човек, независимо от икономическата и социална ситуация, в която се намира, трябва да има информация и достъп до подобен тип програми“ заяви Неков. Именно осигуряването на равен достъп ще бъде крайъгълният камък за успеха на инициативата според евродепутата.