Обединението на жените-социалистки към район „Зора”отбеляза с празнична програма началото на новата политическа година. Специален гост на мероприятието беше общинският председател на БСП – Бургас Живко Господинов.

Той пожела на всички една успешна политическа година и сподели своята визия и увереност в постигане на набелязаните цели, като със задоволство отбеляза и висотата на организационния живот в клуба.

От своя страна дамите споделиха желанието си за реализация на много инициативи, за които Господинов пое ангажимент от името на ръководството на БСП – Бургас да реализират до края на 2018 година.