Общинските съветници от БСП Евгений Мосинов, Кирил Петков и Бенчо Бенчев проведоха среща с представители на малкия и среден бизнес, които имат преместваеми обекти на територията на Бургас.

На вниманието на общинските съветници  бе представено предложение за промени в Наредбата за преместваемите обекти (НПОТДОДЕГОТОБ).

Конкретните предложения касаят създаването на Експертна комисия, в която с право на решаващ глас да вземат участие и собственици на преместваеми обекти; създаване на Регистър на преместваемите обекти; да няма ограничение от 15 кв. м за един обект; да няма ограничение за вида на продаваните стоки от страна на Общината; за „свободни позиции” да се смятат само новите, както и тези, за които е изтекло разрешението за поставяне и ползвателят писмено е декларирал, че се отказва от тях; извън сезона – да се работи след изпращане на e-mail до Общината, като се заплащат само обявения брой маси.