Сред акцентите в новия брой на вестник “Бургаски навигатор”, който ще излезе през декември, ще бъде становището на БСП-Бургас относно поскъпването на билетчето в градския транспорт на Бургас.