„Категорично заявяваме, че сме против всякакво увеличение, докато не се преработи тази транспортна схема. Тя е заменена от схема, която 30 г. беше използвана и беше удобна за гражданите”. Това заяви общинският председател на БСП-Бургас Живко Господинов по повод докладната записка за увеличение на цената на билетите за еднократно пътуване по градските и междуселищните линии, както и на цената на абонаментните карти, на съвместна пресконференцията с общинските съветници от БСП в местния парламент Евгений Мосинов, Бенчо Бенчев и Кирил Петков.

„Още откакто беше приета новата транспортна схема, при разговори с жители на Бургас, които ежедневно използват автобусния транспорт, никой от тях не сподели, че тази нова схема е удобна за него. Даже напротив – в конкретика обясниха защо не е  удачна тя и какви затруднения им създава. Като започнем от това, че трябва да вървят около 15 мин. до спирката, от която трябва да хванат  съответния автобус, до това, че трябва да направят прекачвания, за да стигнат желаната дестинация. На фона на всичко това, сега предстои увеличение на билета, което не е удачно за хората. Не знам какъв ефект се гони” – коментира Господинов.

Той смята, че ако ефектът е да се подобри финансовото състояние на общинското предприятие, това не е ефикасна мярка, напротив – още по-голяма част от хората, които  досега използваха тази услуга, ще бъдат принудени да се откажат от нея поради икономически причини.

„Отчитаме повишаване на качеството на обслужването и подмяната на автопарка. Това води и до по-големи разходи. Възниква обаче въпросът: Кой трябва да поеме тези разходи? Ние не считаме, че увеличението на разходната част на дружеството трябва да бъде поета изцяло от потребителите на услугата – бургаските граждани. Считаме, че не беше използвана възможността да се намери резерв за това увеличение”, заяви от своя страна Евгений Мосинов.

Мосинов посочи, че дружеството поддържа линии, които са губещи, не само заради километрите които изминават някои автобуси, но и заради слабата натовареност, например дублирането на места на автобусния с тролейбусния транспорт.

„Иска ми се да чуя становището на колегите от ГЕРБ и на кметската администрация за причините, водещи до това решение. Общинското дружество търпи последиците от грешките, заложени в проекта „Интегриран градски транспорт”. Може би трябва да се намали наема от 2 млн. лева, които дружеството плаща на Общината за наем на автобусите” – смята Мосинов.

„На път сме да смажем икономически най-печелившото доскоро общинско дружество” – допълни той.

Съветниците от групата на БСП ще гласуват „против” докладната записка за увеличение на цената на билетите на общинската сесия утре.