На 9 ноември 2017 г. в рамките на заседанието на Комисията по заетостта и социалните въпроси на Европейския парламент беше проведен дебат по дейността на Европейската платформа за справяне с недекларирания труд. Платформата беше създадена с решение на Европейския парламент и Съвета през месец март 2016 г., като докладчик по въпроса от страна на Парламента беше българският евродепутат Георги Пирински.

В своето изказване Пирински изрази оценка за успешната работа на Европейската платформа за справяне с недекларирания труд от създаването и до момента. Той подчерта, че платформата вече е станала място за обмен на опит и съвместни изследвания. На следващо място българският евродепутат-социалист посочи, че сега е необходимо да даде резултати в страните за ограничаване на недекларирания труд.

В рамките на дебата членове на парламента от други политически групи, както и представители на синдикални и работодателски организации на европейско ниво се присъединиха към високата оценка за досегашната дейност на платформата и подчертаха приноса на Георги Пирински за нейното създаване и принципните насоки на работа.

На заседанието на комисията присъства и посетителска група от България по покана на Пирински.

 

На 9 ноември 2017 г. в рамките на заседанието на Комисията по заетостта и социалните въпроси на Европейския парламент беше проведен дебат по дейността на Европейската платформа за справяне с недекларирания труд. Платформата беше създадена с решение на Европейския парламент и Съвета през месец март 2016 г., като докладчик по въпроса от страна на Парламента беше българският евродепутат Георги Пирински.

В своето изказване Пирински изрази оценка за успешната работа на Европейската платформа за справяне с недекларирания труд от създаването и до момента. Той подчерта, че платформата вече е станала място за обмен на опит и съвместни изследвания. На следващо място българският евродепутат-социалист посочи, че сега е необходимо да даде резултати в страните за ограничаване на недекларирания труд.

В рамките на дебата членове на парламента от други политически групи, както и представители на синдикални и работодателски организации на европейско ниво се присъединиха към високата оценка за досегашната дейност на платформата и подчертаха приноса на Георги Пирински за нейното създаване и принципните насоки на работа.

На заседанието на комисията присъства и посетителска група от България по покана на Пирински.