„Разбирам желанието на ДПС да поправи едно явно неправилно решение, но начинът, по който се предлага настоящият законопроект, води до друго неправилно решение. И повярвайте ми, колеги, две неправилни решения няма как да породят една правилна правна последица. Защо го казвам това? Що се отнася до желанието ви относно тези граждани, които са починали – имената им да бъдат възстановени по административен ред, мога да ви кажа, че и в настоящия момент съществува такава правна възможност в Закона за гражданската регистрация, а именно – чл. 19а. И това зависи само и единствено от техните наследници. Много пъти вие говорите, че сте разговаряли с тях и те са ви обяснявали, че има някаква пречка. Напротив, няма никаква пречка. Административно е, безплатно е, става с нотариална заверка на подписите на заявлението”. Това заяви от парламентарната трибуна народният представител от ПГ на „БСП за България” Тодор Байчев по повод предложените промени в Закона за гражданската регистрация.

Според Байчев има и друг проблем, а именно, че така предложеният законопроект нарушава основни фундаменти на правото, що се отнася до правоспособността и дееспособността на тези, които са живели в периода 1989 – 2001 г.

„Те са имали правната възможност да поискат имената им да бъдат възстановени. Аз не мога да кажа защо не са се възползвали от тази възможност, но ние в момента административно им налагаме отново те да бъдат преименувани. Аз не съм съгласен с това нещо и с подмяна на фундаменти в правото”, каза Байчев.