Днес Европарламентът прие промени в Директивата на ЕС за защита на работниците от рискове, свързани с излагането на работното място на вещества, причиняващи заболявания от рак. Раковите заболявания са втората най-честа причина за смърт в Европа и най-честата причина за смърт, свързана с работата (в 53% от случаите). Групата на социалистите и демократите в ЕП отдавна настоява за промени, които повишат защитата за работниците. Същевременно промените ще бъдат в полза и на държавите членки за намаляване на разходите им, свързани със заболявания на работното място, които годишно възлизат на 334 милиарда евро.

По време на дискусията по темата, провела се късно снощи в пленарна зала, българският евродепутат социалист Георги Пирински изтъкна важността на промените, които въвеждат по-строги ограничения за някои от най-често срещаните причиняващи рак вещества, както и задължително здравно наблюдение на изложените на риск работници, в това число и след приключването на трудовата им дейност. В резултат се създава възможност да бъдат спасени поне 100 000 живота и се въвежда здравно наблюдение за над 20 милиона работници, изложени на въздействието на ракообразуващи вещества. Пирински подчерта също включването на изискване към Европейската комисия да докладва за въздействието на веществата, увреждащи репродуктивните способности на хората и включването им в режима на ЕС за защита на работниците най-късно до началото на 2019г.