Областна среща на тема „За делника на образованието”се проведе в Бургас. На нея присъстваха социалисти от Айтос, Карнобат, Бургас, Руен, Сунгурларе, Несебър и Камено. Участие в мероприятието взеха проф. Ваня Добрева  – бивш зам.-министър на образованието, общинският председател на БСП – Бургас Живко Господинов, общинският председател на БСП – Карнобат Аспарух Иванов и общинският председател на БСП – Айтос Милена Куртова-Радева.

Основни въпроси, които се дискутираха на срещата, бяха относно предизвикателствата пред професионалното образование и обучение, дуалната форма на обучение, а също така специфики и дефицити в професионалната подготовка на учителите.