Източник: flagman.bg

Любопитен спор в парламента предизвикаха промени в Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Предложенията дойдоха от депутати на ГЕРБ и бяха обсъдени на пленарното заседание в четвъртък. Една от поправките регламентира, че управляващите органи сами ще определят срока, в който бенефициентите трябва да представят съответните доказателства при предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

В момента този срок е точно фиксиран на 10 дни. Новата формулировка ще е „разумен срок, който не може да бъде по-кратък от 10 дни”.

Бургаският народен представител от ПГ на „БСП за България” и юрист Тодор Байчев разкритикува остро промените.

„Съжалявам много, но към момента имаме унифициран подход по отношение на срока, а именно той е конкретно заявен – 10-дневен; докато сега ни се предлага един срок, който е световно неизвестен, а именно – разумният срок. Трудно можем да обясним какво означава разумен срок. Разумът е нещо субективно, за един е едно, за друг е друго”, каза Байчев.

По думите му с промените ще се даде възможност на тези, които не са подготвени и изостанали в проектите, в „един разумен срок, както се казва” да ги отстранят. „И както казваше Радой Ралин – последните да станат първи”, добави иронично Тодор Байчев.

Той разкритикува и други текстове. Думите му за разумния срок обаче жегнаха депутата от ГЕРБ Димитър Лазаров, който също е юрист.

„Чух нещо, което донякъде ме учуди. „Разумен срок” като понятие и като съдържание било нещо световно неизвестно. Ами извинявайте, то първо го има в нашето законодателство – в немалко закони. Второ, погледнете толкова, толкова богата практика има по отношение „разумен срок” на Европейския съд за защита правата на човека, където е казано, че то не се съизмерва в дни, месеци, години, а в зависимост от обстоятелствата се преценява дали един срок (примерно едно разследване) може да бъде разумен или неразумен в зависимост от вида, формата, тежестта. То същото е и в конкретния случай”, аргументира се Лазаров. Той помоли Тодор Байчев да се въздържа от определения като „световно неизвестно”.

Байчев обаче взе думата за дуплика. Той обясни, че оценява усилията на Лазаров да легитимира законодателното предложение.

„Но що се отнася до разумния срок, все още не съществува легална дефиниция за този срок. Практиката е нещо различно. И в този смисъл мога да ви кажа, че има над 1 милиард вярващи в Христос, но още никой не Го е видял”, добави Байчев.