Източник: flagman.bg

Народният представител от „БСП за България” Тодор Байчев се обяви против промените в Кодекса за социално осигуряване, свързани с пенсионните фондове. Той поиска те да бъдат отложени за след няколко месеца, когато ще бъдат внесени нови изменения, касаещи начина на изплащане на пенсиите от допълнителното пенсионно осигуряване.

„От Българската социалистическа партия не сме съгласни с предложенията, направени в законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Това са поредните промени, прекрояващи пенсионно-осигурителната ни система”, изтъкна Байчев по време на дебата в пленарна зала в четвъртък.

Измененията са свързани основно с въвеждане на по-строги изисквания към членовете на управителните и контролните органи на пенсионните фондове, ограничаване на инвестициите в свързани лица, разширяване на правомощията на Комисията за финансов надзор, завишаване на санкциите при нарушения.

Тодор Байчев заяви, че промените не са чак толкова спешни и може да се изчака няколко месеца, за да бъдат съчетани със следващата група корекции в кодекса.

„В сегашния си вид направените предложения за промени в пенсионно-осигурителната система ерозират пенсионния модел като цяло. Прокламираното право на избор на осигурените лица също се поставя под съмнение с предлаганите промени. Създава се безпокойство у хората относно съдбата на средствата, акумулирани по техните сметки. Известно е, че по принцип българското общество е много резервирано и евентуалното приемане на промените в този им вид със сигурност ще тласне голям брой осигурени върху по-високи доходи към сивата икономиката и като равносметка ще се превърне в психологически мотив за укриване и спестяване на осигурителните вноски”, обяви още бургаският народен представител.

Тодор Байчев неколкократно призова управляващите да отложат законопроекта.

„Дали тези промени не трябва да бъдат забавени дотогава, докато не бъдат готови промените по фазата на изплащането. Те ще предизвикат промени, включително и на тези текстове, които приемаме към момента. В тази връзка искам да отбележа, че по-трудната задача от този дефект на осигурителното законодателство е именно във фазата на изплащане и това противоречие, което го има само и единствено при нас – пенсията да е хем пожизнена, хем наследяема. Освен изброените принципни съображения  имаме и други такива, които може да се отправят, а именно – това са критики, свързани с прекомерната административна намеса в бизнес процесите на икономическите субекти, както и спорното преплитане на осигурителни и застрахователни принципи. Към този момент считам, че най-добре би било настоящият законопроект да бъде оттеглен и доработен и едва тогава да бъде предложен отново”, призова Байчев, което обаче не трогна управляващите, макар че аргументите му се припокриха до голяма степен с тези на представителите на пенсионните фондове, както стана ясно при обсъжданията в ресорната парламентарна комисия.