Днес в Комисията по регионално развитие на Европейския парламент бе обсъден проект на доклад за конкурентоспособността на регионите с нисък растеж и ниски доходи. В своето изказване евродепутатът социалист Георги Пирински подчерта, че в източноевропейските страни т.нар. „изоставащи региони“ имат особени причини за изоставането. В България, например, тези региони претърпяха деиндустриализация след дълбоките структурни промени от началото на 90-те години. Тогава много предприятия на химическата, машиностроителната и леката промишленост, осигуряващи заетост на десетки хиляди души, бяха закрити.

В тази връзка, според българския евродепутат, е необходимо да се прилага целеви подход, съобразен със специфичните причини за изоставането в различните региони, вместо да се подхожда според принципа „един размер валиден за всички“.

Пирински настоя Европейската комисия да конкретизира своя анализ акцентирайки върху особеностите на отделните региони и нужните промени в тях, както и при по-нататъшното развитие на кохезионната политика след 2020 г. да се съсредоточи върху изпълнение на член 174 от Договора за функциониране на ЕС, който предвижда тази политика да обръща специално внимание на регионите намиращи се в индустриален преход.