На заседанието си тази сутрин Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент разгледа доклад за осъществяването на Европейската стратегия за изпълнение на  Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. В своето изказване евродепутатът социалист Георги Пирински подчерта необходимостта ясно да се открои определеното изоставане в изпълнението на съответните ангажименти на ЕС и на държавите-членки, което проличава в Доклада относно напредъка в изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г., представен от Европейската комисия  през февруари 2017 г.

В тази връзка Пирински изтъкна необходимостта от конкретни  действия в две приоритетни направления:

  • да се насърчава развитието на социални предприятия за осигуряване на достойни работни места за хората с различни видове увреждания. Пирински изтъкна ценния опит на България в това отношение, където различните видове кооперации  на хора с увреждания имат многогодишна традиция в  приобщаването им към производителен и ценен за обществото труд;
  • значително да се увеличават публичните инвестиции, вместо все повече да се разчита на различни финансови инструменти, с цел реално да се гарантира равностоен достъп на хората с увреждания до всички сфери на физическата и на виртуалната среда.

В заключение, Пирински изтъкна необходимостта Европейската комисия да бъде далеч по-активна и настоятелна за приемане на решения, както на европейско, така и на национално равнище за пълноценна социална интеграция на хората с увреждания.