Вторият етап на лятна академия „Професионално ориентиране в европейските проекти” се проведе днес. В офиса на „Черноморски институт” – Бургас участниците в програмата продължиха с попълване на апликационни форми за кандидатстване по различните схеми на оперативните програми. Началото на първия въвеждащ модул на академията беше даден на 17 юни в Европейски информационен офис „Солидарност“ – Бургас на ул. „Фердинандова” № 60. 

Всеки от успешно приключили програмата ще получи удостоверение за преминал курс „Професионално ориентиране в европейските проекти“.

В рамките на няколко последователни съботни курса 20-те участници от неправителствения сектор на Бургас последователно ще се запознаят с възможностите на европейското финансиране. В курсовете всеки от присъстващите ще получи информация за оперативните програми и европейските структурни фондове; основните принципи за изграждане на проектите; как се прави бюджет и се попълва апликационна форма.

П Р О Г Р А М А

Въведение : Професионална кариера в „Управление на европейски проекти“  – 2 часа;

  1. Професионална информация за управление на проекти; Терминология в Управление на проекти; Принципи на управлението на проекти; Методи за управление на проекти – 2 часа;
  2. Приложимост на професията „експерт в управление на проекти“ 3.1. Европейски структурни фондове 3.2. Оперативни програми 3.3. Европейски програми – 4 часа;
  3. Управление на проекти 4.1. Принципи на изграждане на проекта 4.2. Управляващи органи 4.3. Жизнен цикъл на проекта 4.4. Структура на проекта 4.5. Бюджет на проекта 4.6. Апликационна форма 4.7. Основни грешки при подготовка на проекта 4.8. Изпълнение на проекта – 6 часа;
  4. Подготовка на проект по Оперативни програми 5.1. Насоки за подготовка на проекти 5.2. Изготвяне на проект по оперативна програма по избор 5.3. Обсъждане на изготвени проекти – 6 часа;
  5. Заключение.