Ръководителят на българската делегация в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) и председател на Комисията по икономическа политика и туризъм в 44-тото Народно събрание инж. Петър Кънев беше избран за вицепрезидент на ПАЧИС. Това стана по време на 49-тата Генерална асамблея на организацията, която се проведе в Истанбул.

Основната тема по време на форума беше „Ролята на парламентите за гарантиране на сигурността и мира в Черноморския регион.

В изказването си по основната тема на Генералната асамблея инж. Петър Кънев отбеляза, че политическата ситуация в Черноморския регион в последните години се е изменила и са се появили опасности с трансграничен характер. В този контекст все по-голямо значение придобива безопасността на региона и неговата роля за инвестициите, търговията и маршрутите за доставки, подчерта той. И допълни, че България разглежда Черноморското икономическо сътрудничество като неотменима част от европейското и отдава голямо значение на Източното партньорство, Черноморската синергия и Стратегията на ЕС за Черно море. 

България ще поеме ротационното председателство на Съвета на ЕС в началото на 2018 г. и ще отдели сериозно внимание на сътрудничеството в Черноморския регион в областта на сигурността, туризма и сближаването, подчерта инж. Кънев. Смятаме, че общите теми и съвместните идеи ни дават достатъчно възможности за взаимодействие в областите на свързаността, енергийната ефективност, инвестициите, транспорта, стабилността и безопасността, добави още той.

Сега повече от всякога, нашият регион се нуждае от обединени усилия, съвместни действия и взаимно разбиране, доверие и мъдрост, които да гарантират правовия ред, демократичните ценности и мира, необходими за икономическия напредък и устойчиво развитие, заяви заместник-председателят на ПАЧИС пред участниците в Генералната асамблея.

По време на форума бяха приети три препоръки по въпросите на развитието на нови и възобновяеми енергийни източници, укрепване на правовата рамка за икономически растеж и социална интеграция и гарантиране на устойчиво здравеопазване в страните-членки на Черноморското икономическо сътрудничество.