„Днес сложихме край на двойното качество на
продукти и услуги на единния европейски пазар. Това беше дългогодишна
моя,и на колегите от Източна и Централна Европа, борба. С това днешно
гласуване ще прекратим селективното движение на стоки и услуги, което е
резултат от предлагането им във вариант „Източна“ и във вариант „Западна“
Европа, и то ще стане свободно, каквото е предвидено да бъде.“ Така
коментира днес Момчил Неков гласувания в последната сесия на този
Европейски парламент доклад относно по-доброто прилагане и модернизирането
на правилата за защита на потребителите в ЕС.

„Оттук нататък процедурите по практическото прилагане на Директивата
трябва да се задействат от органите посочени от държавите членки в
най-кратки срокове, за да могат да се прилагат съответните мерки срещу
некоректните компании“, заяви евродепутатът. “Извоювахме и това да има
глоба за закононарушителите с максимален размер от поне 4% от годишния
оборот на търговците.“, припомни още той.

„Борбата срещу „Европа на две скорости“ трябва да продължи и в следващия
Европейски парламент, след повече от 10 години членство няма как да се
заблуждваме, че този проблем не съществува. Сега това е огромна победа за
България, но има още много сфери, в които имаме работа.“, заключи Момчил
Неков.

Момчил Неков беше българският докладчик и специален докладчик на Комисията
по земеделие по темата „Двоен стандарт“ в ЕП. Работата му по проблема беше
свързана с множество срещи с бизнеса и като цяло засегнатите страни, както
в България, така и в ЕС.  През януари миналата година, вследствие на
проведениете консултации, Неков внесе в ЕП единнно становище по Доклада
относно двойното качество на продуктите на единния пазар, което беше
ключово и за приемането му от Европейския парламент на 13 септември 2018
г. с мнозинство.

Докладът относно по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за
защита на потребителите в ЕС беше гласуван днес съответно с 474 гласа
„за“, 163 „против“ и 14 „въздържал се“.


За Момчил Неков:
Член на ЕП от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите;
Член на Комисията по „Земеделие и развитие на селските региони“;
Член на Комисията по „Култура и образование“;
Член на делегациите на ЕП за връзки с Китай и с държавите от Централна
Азия, както и на интерпарламентарните работни групи за биоразнообразието и
устойчивото развитие, за климатичните промени, за развитие на туризма,
културното наследство и европейските културни маршрути, за спорта.

http://www.mnekov.eu
https://bg-bg.facebook.com/momchil.nekov/
https://twitter.com/momchilnekov