Председателят на Комисията по икономическа политика и туризъм в 44-то НС и народен представител от „БСП за България” Петър Кънев проведе среща с делегация, водена от вицепрезидента на Ислямска република Иран Али Асфар Мунесан. Мероприятието се състоя в българския парламент. Това е първата среща на вицепрезидента с инж. Кънев, тя се проведе по молба на иранската страна.

По време на визитата Петър Кънев запозна гостите си със своята парламентарна дейност. Той оцени двустранните отношения между двете страни като „сериозно-активизиращи се и приятелски“, с голям бъдещ потенциал за развитие във всички сфери от взаимен интерес. Инж. Кънев определи срещата с вицепрезидента на Иран като естествено продължение на традиционно стабилния обмен на посещения между двете страни и изрази готовността си да помага на интерпарламентарния диалог.

Разговорът обхвана темите за външна икономическа политика, ядрено споразумение с Иран, туризъм и обмен на висококвалифицирана работна ръка.

Вицепрезидентът Мунесан обърна внимание, че освен в сферите на икономиката и туризма, Иран има готовност да си сътрудничи с България посредством обмен на висококвалифицирана работна ръка (с превес на инженерните и медицинските специалности). Инж. Кънев се ангажира от своя страна да запознае Министерството на труда и социалната политика на РБ с него.

Иранската делегация и г-н Мунесан отправиха покана до Петър Кънев да посети Иран през 2019 година.

В заключение двете страни се обединиха около нуждата от последователна работа по разрастващото се сътрудничество между двете държави, около необходимостта от обмен на добри практики в парламентарното измерение между България и Иран, както и във всички други сфери от взаимен интерес.