Евродепутатът социалист Георги Пирински взе участие в откриването на двудневна конференция в Брюксел, организирана от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка посветена на финансовите инструменти, предоставящи заеми с финансиране от Европейския социален фонд (ЕСФ). В изказването си българският евродепутат изтъкна, че увеличаващите се неравенства в Евросъюза са ключово предизвикателство, което налага инвестираните средства от бюджета на ЕС да имат още по-съществено социално въздействие за преодоляване на проблемите в социалната сфера. Той цитира Европейският стълб за социалните права, който изрично посочва, че икономическият и социалният напредък са взаимосвързани и е необходимо съчетаване на икономическа ефективност и създаване на работни места, както и засилване на социалното сближаване.

Пирински открои важната роля на Европейския социален фонд, създаден в зората на европейската интеграция, който вече 60 години е мост между икономическите и социалните аспекти на евроинтеграцията.  Според българският евродепутат ЕСФ трябва да продължи и в бъдеще да изпълнява тази роля, а за реализиране на пълния му потенциал  и  за засилване на социалното въздействие на публичните инвестиции, е нужно правилата за използването му да са по-опростени и финансирането – по-достъпно. В тази посока ще трябва да се насочат усилията при разработване на законодателството за следващия програмен период след 2020 г.

Пирински изтъкна, че един от начините да се постигне по-силно социално въздействие на финансовите инструменти, финансирани от ЕСФ, е чрез увеличаване на инвестициите в социалната икономика. Той посочи, че в България има дългогодишна традиция на трудово-производителните кооперации, в които много често участват хора с увреждания. Предприятия от този тип са потенциални бенефициенти на финансовите инструменти, предоставящи кредитиране с подкрепа от ЕСФ, но не винаги информацията достига до тях и те не винаги имат нужния капацитет за използването на тези инструменти. В този смисъл, според българският евродепутат, е необходима промяна, която да фокусира финансовите инструменти върху целеви бенефициенти и целеви сфери, като социалната икономика и социалните предприятия. По този начин те могат на практика да имат осезаем социален ефект и да допринесат за  преодоляване на неравенствата, намаляване на бедността и социалното изключване.

В конференцията участват представители на 25 държави членки-членки, пряко занимаващи се с финансови инструменти, финансирани от ЕСФ, представители на Европейската комисия, на Европейската инвестиционна банка, на академичните среди, както и на финансови институции, ангажирани с прилагането на финансовите инструменти. Встъпителни слова направиха също така комисарят по въпросите на заетостта и социалните въпроси Мариане Тайсен и италианският евродепутат социалист Брандо Бенифей.