Народният представител от ПГ на „БСП за България” Николай Тишев взе участие днес в дебата по промените на Закона за омбудсмана. Той обясни, че измененията не променят духа на нормативната уредба.

Тишев подкрепи това, че се вдига класът на институцията на омбудсмана в международен план. Според него е добре и че се вменява задължение за защита на гражданите и по отношение на частно-правни субекти.

Спорно е обаче доколко е редно омбудсманът да изразява становища по законопроекти на Министерския съвет и парламента.

„Това евентуално би било възможно да му позволи омбудсманът да навлезе в частта на политиката, на терена на политиката и той да придобие косвена законодателна инициатива”, каза Тишев.

Той посочи, че и сега омбудсманът има право да пише становища по законопроекти и такива се получават в парламента.

„Това не е проблем. На второ място трябва да е ясно, че омбудсманът участва в обществения живот на страната. Но той и по Конституция, и по закон няма право да се меси в политическия живот на страната и да изразява политически позиции и мисля, че това е ясно и затова, както каза и г-н Кутев, ние имаме някои резерви, които между първо и второ четене ще добавим. Но като цяло мисля, че на първо четене е редно да подкрепим закона”, заяви бургаският народен представител.