Седмица след провеждането на двудневния тренинг-семинар ОбС на БСП – Айтос получи ласкави отзиви от преобладаващата част от участниците и заявени намерения за домакинство в някои общини, в стил „Предай нататък”. Обобщаването на очакванията /от Дървото на очакванията/ красноречиво говори, че е „преизпълнен планът” – открит е оптималният вариант на съчетание на полезното с приятното:

 • обогатяване на знанията, запознаване с колеги от други общини, обмяна на знания и умения, зареждане с положителни емоции;
 • заредени с енергия и информация;
 • позитивни, помъдрели и можещи, атрактивни;
 • нови познати, разнообразие, веселие;
 • сплотяване на колектива, позитивност и настроение;
 • мост между поколенията – това кореспондира със заявеното желание за „Традиции и приемственост”. 

ОбС на БСП – Айтос изказва благодарност към лекторите Мирослав Попов и Николай Тишев за широкия политически обзор и беседването в рамките на неформалното общуване. Оттам благодарят още и на общинския председател на БСП – Карнобат Аспарух Иванов, който бе домакин на масата „Местни политики”.

Социалистите споделят и откроилите се проблеми, които са обобщили, а именно:

 • масово и безочливо купуване на гласове;
 • равнопоставеността на половете е само в сферата на добрите пожелания;
 • пропуски в решаване на проблемите на гражданите по отношение на трудовата заетост и в тази връзка незадържане на младите хора в малките общини – трасиран е пътят им за Терминал 2 като резултат;
 • необюрократизъм, да се изисква от обслужващия персонал своевременно да предлага компетентни и качествени услуги;
 • привличане на инвестиции за стопанското развитие на региона;
 • реализация на младите хора в местната власт и преодоляване на шуробаджанащината;
 • мерки за задържане на завършилите висше образование в България и помощ при реализиране по специалността;
 • ръст на работната заплата спрямо образованието; 

Бяха разпределени по 100 жизнени единици. Предпочетени бяха: здравето, любовта и приятелството.

„Оживени разисквания имаше и на масата, отчитаща градуса на отношенията, с домакин Ани Апостолова. Споделени бяха лични „рецепти” за справяне с нажежените отношения и охладнелите такива. Откроиха се идеите за диалогичност, дипломатичност, сътрудничество, хЪрмония /хър-мър/. Подкрепихме мисълта, че животът е 10 % каквото ти се случва и 90 % как реагираш на нещата” – посочват още от БСП – Айтос и добавят в заключение „Нещата се случиха, благодарение на силния екип – домакини, участници и спонсори. Предаваме щафетата. Следва продължение”.