Двудневен тренинг-семинар „БСП за България” – традиции и приемственост” се проведе по инициатива на ОбС на БСП – Айтос. В него участие взеха социалисти от Айтос, Бургас, Руен и Карнобат. 

Гости на събитието бяха народният представител от „БСП за България” Николай Тишев, председателят на Съвета по етнически и религиозни въпроси и правата на човека към НС на БСП Мирослав Попов, Атанас Иванов (сътрудник към Народното събрание) и Тинка Желязкова (областен председател на ОЖС на БСП – Бургас).

Лектори на семинара бяха Николай Тишев и Мирослав Попов.

В началото 30-те участници попълниха своите очаквания от семинара на Дървото на очакванията. Проведоха се интерактивни игри за себепознанието, притчи и тестове на тема „Как определяш себе си”.

Накрая всички участници получиха сертификати.