Европейски информационен офис „Солидарност“ – Бургас съвместно с Център за информация и професионално ориентиране „Профинфолидер“, с подкрепата на Делегация на българските социалисти в Европейския парламент, стартираха втора лятна академия „Професионално ориентиране в европейските проекти“. 

Началото на първия въвеждащ модул на академията започна днес от 09:00 часа в Европейски информационен офис „Солидарност“ – Бургас на ул. „Фердинандова” № 60.

Всеки от успешно приключилите програмата ще получи удостоверение за преминал курс „Професионално ориентиране в европейските проекти“. В рамките на няколко последователни съботни курса, 15-те участници от Бургас ще се запознаят с възможностите на европейското финансиране. В курсовете всеки от присъстващите ще получи информация за: оперативните програми и европейските структурни фондове; основните принципи за изграждане на проектите; как се прави бюджет и се попълва апликационна форма. 

П Р О Г Р А М А

Въведение : Професионална кариера в „Управление на европейски проекти“ – 2 часа;

  1. Професионална информация за управление на проекти; Терминология в Управление на проекти; Принципи на управлението на проекти; Методи за управление на проекти – 2 часа;
  2. Приложимост на професията „експерт в управление на проекти“ 3.1. Европейски структурни фондове 3.2. Оперативни програми 3.3. Европейски програми – 4 часа;
  3. Управление на проекти 4.1. Принципи на изграждане на проекта 4.2. Управляващи органи 4.3. Жизнен цикъл на проекта 4.4. Структура на проекта 4.5. Бюджет на проекта 4.6. Апликационна форма 4.7. Основни грешки при подготовка на проекта 4.8. Изпълнение на проекта – 6 часа;
  4. Подготовка на проект по Оперативни програми 5.1. Насоки за подготовка на проекти 5.2. Изготвяне на проект по оперативна програма по избор 5.3. Обсъждане на изготвени проекти – 6 часа.