На 31 януари европарламентарната комисия по бюджетен контрол проведе обсъждане по доклад за контрол на финансовата дейност на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) през 2015 г. Евродепутатът социалист Георги Пирински постави въпроса защо ЕИБ не представя данни как изпълнява своята основна задача в изпълнение на основополагащите договори на ЕС, а именно да насочва основната част от ресурсите си за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване между държавите членки и регионите. Пирински обърна внимание, че сближаването е отпаднало като приоритетна политическа цел за ЕИБ през 2015 г., което води до липсата на ясен отчет, като се сочат само най-общи числа без обосновка и анализ за постигнати конкретни резултати. Пирински настоя Банката да утвърди отново икономическото, социално и териториално сближаване като своя приоритетна политическа цел и да представи конкретни данни и информация за своя принос за преодоляване на различията в рамките на ЕС.