Общински съвет

 Членове на ИБ на ОбС на БСП-Бургас

Имена Длъжност
1 Живко Павлов Господинов Председател на ОбС на БСП-Бургас
2 Тодор Ангелов Ненов Зам. Председател Местна политика
3 Николай Асенов Тишев Секретар Национална политика
4 Христо Пламенов Панайотов Секретар коалиционна политика и НПО
5 Георги Михайлов Спасов Секретар медийна политика
6 Васил Иванов Иванов Отговорник младежка политика
7 Тинка Асенова Желязкова Работа с Жени социалистки
8 Стойко Илиев Танков Отговорник Дискусионен клуб
9 Чанко Миндов Мирчев Ресор соц.  дейности и здравеопазване
10 Ана Христова Карагьозова Ресор устройство на територията
11 Дафинка Димитрова Главанска Ресор земеделие и безопасност на храните

Членове на ОбС на БСП-Бургас

Имена Длъжност
12 Ана Миткова Адамова Членове на ОбС на БСП-Бургас
13 Анна Христова Карагьозова Членове на ОбС на БСП-Бургас
14 Антон Георгиев Купенов Членове на ОбС на БСП-Бургас
15 Антон Радославов Пенчев Членове на ОбС на БСП-Бургас
16 Аргир Леонидов Бояджиев Членове на ОбС на БСП-Бургас
17 Атанас Зафиров Зафиров Членове на ОбС на БСП-Бургас
18 Божан Желязков Божанов Членове на ОбС на БСП-Бургас
19 Валентина Иванова Диханова Членове на ОбС на БСП-Бургас
20 Величка Йорданова Бурлакова Членове на ОбС на БСП-Бургас
21 Георги Драгомиров Драгнев Членове на ОбС на БСП-Бургас
22 Георги Киров Георгиев Членове на ОбС на БСП-Бургас
23 Георги Киров Градев Членове на ОбС на БСП-Бургас
24 Георги Любомиров Филипов Членове на ОбС на БСП-Бургас
25 Дарина Димитрова Стоянова Членове на ОбС на БСП-Бургас
26 Десислава Иванова Динева Членове на ОбС на БСП-Бургас
27 Дилян Христов Христов Членове на ОбС на БСП-Бургас
28 Димитър Георгиев Тодоров Членове на ОбС на БСП-Бургас
29 Димитър Стоянов Стоянов Членове на ОбС на БСП-Бургас
30 Динко Проданов Караиванов Членове на ОбС на БСП-Бургас
31 Евгений Николов Мосинов Членове на ОбС на БСП-Бургас
32 Женя Димитрова Илиева Членове на ОбС на БСП-Бургас
33 Живко Колев Кунев Членове на ОбС на БСП-Бурга
34 Иван Димитров Костадинов Членове на ОбС на БСП-Бурга
35 Йордан Георгиев Георгиев Членове на ОбС на БСП-Бурга
36 Калуш Стефанов Стефанов Членове на ОбС на БСП-Бурга
37 Красимира Димитрова Хънкова Членове на ОбС на БСП-Бурга
38 Красимира Стоянова Каракашева Членове на ОбС на БСП-Бурга
39 Любен Петров Чардаков Членове на ОбС на БСП-Бурга
40 Любомир Пенчев Пантелеев Членове на ОбС на БСП-Бурга
41 Мария Лалева Илева Членове на ОбС на БСП-Бурга
42 Милен Димитров Димов Членове на ОбС на БСП-Бурга
43 Николай Александров Колев Членове на ОбС на БСП-Бурга
44 Николай Асенов Тишев Членове на ОбС на БСП-Бурга
45 Павел Маринов Маринов Членове на ОбС на БСП-Бурга
46 Пеньо Костадинов Пенев Членове на ОбС на БСП-Бурга
47 Прокоп Георгиев Паскалев Членове на ОбС на БСП-Бурга
48 Радослава Христова Карагьозова Членове на ОбС на БСП-Бурга
49 Радостин Иванов Димитров Членове на ОбС на БСП-Бурга
50 Христо Георгиев Бургазлиев Членове на ОбС на БСП-Бурга
51 Юлия Трифонова Йоргова Членове на ОбС на БСП-Бурга