CONT Hearing ' The Financial Instruments under the Cohesion Policy 2007 -2013: How the Member States and the Selected Financial Institutions have respected and preserved the EU financial interests ' Rapporteur PIRINSKI

Днес Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент проведе обсъждане на доклад за дейността на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2016 г. Докладчикът в сянка от Групата на социалистите и демократите Георги Пирински подчерта, че инвестициите в социалната сфера, които Банката отчита, възлизат на не повече от 4% от общия обем отпуснатите заеми. През периода от 2000 г. до 2016 г.  средногодишно за здравеопазване са били отпускани по 1.5 млрд. евро (общо включващи и ново строителство, и реконструкция, и ново оборудване); за образование – по 2.4 млрд. евро; за социални жилища – по под 1 млрд. евро, а за дейности в сферата на културата и занаятите – едва 25 млн. евро за целия период.

Пирински също изтъкна, че придържането към така наречените най-добри банкови практики при избора на проекти всъщност води до затвърждаване на крайно небалансираното географско и секторно финансиране от страна на Банката, като две трети от заемите остават съсредоточени в петте най-големи икономики в ЕС. Съгласно доклада на Банката през 2016 г., Българя, както Хърватия и Латвия, въобще не са получили инвестиционни заеми от ЕИБ. Крайно необходимо е на практика ЕИБ да осигури изпълнението на задълженията си съгласно Договорите на ЕС за провеждане на кохезионната политика на ЕС за ускорено икономическо, социално и териториално сближаване между държавите членки и съответното преодоляване на твърде значителните неравенства и различия между тях.