VIVITAR DIGITAL CAMERA

Навършват се 4 години, откакто на 10 януари 2014 г. ни напусна Николай Андреев Жишев, един от най-ярките политически и държавни дейци, произхождащи от  Бургас и региона.

Роден на 1 януари 1926 г. в гр. Айтос, Николай Жишев се включва на 15-годишна възраст в антифашистката борба на българския народ, като на 9 септември 1944 г. участва в свалянето на фашистката власт с оръжие в ръка.

От началото на 50-те години на XX век, Николай Жишев заема важни и отговорни постове:

-1951-1953: първи секретар на Околийския комитет на БКП в Бургас ;

-1953-19657: секретар на Окръжния комитет на БКП – Бургас;

-1965-1971: първи секретар на Окръжния комитет на БКП – Бургас;

-1971-1976: министър на снабдяването и държавните резерви в правителството на Станко Тодоров;

След приключване на министерския си мандат, Николай Жишев е отново първи секретар на Окръжния комитет на БКП – Бургас и едновременно с това член на ЦК на БКП.

Най-високият държавен пост, който Николай Жишев заема през този период е член на Държавния съвет на Народна република България, в периода 1981-1989 г.

Като политически и държавен деец от крупен мащаб, Николай Жишев има големи и неоспорими заслуги за превръщането на Бургас през втората половина на XX век в изключително важен индустриален и културен център, с огромна роля в народното стопанство на България.

След настъпването на промените Николай Жишев се оттегля от активна политическа дейност, но продължава да участва в обществения живот, като отстоява идеите на социализма, без да отстъпи от тях нито крачка!

Година и половина преди кончината си, Николай Жишев предава безвъзмездно на Държавния архив в Бургас голямо количество документи и снимков материал, отнасящи се до неговата дълга политическа и държавна дейност, което дава възможност на обществеността да се запознае с нея в обективно и в детайли, без предразсъдъци и конюнктурни нагласи.

Нека в днешния ден си спомним с добро за човека и ръководителя Николай Жишев, без когото Бургас никога не би бил същият!