ПОКАНА

 

Под патронажа на Момчил Неков, член на ЕП

КРЪГЛА МАСА

Новата европейска програма за умения –  възможности и предизвикателства на национално и регионално ниво

ПРОГРАМА

9.30  -10.00 ч.              Регистрация

10.00 – 10.15 ч.                        Откриване

10.15 – 10.30 ч.                        Встъпителни слова

I ПАНЕЛ 10.30 ч. – 12.30 ч. УМЕНИЯ ЗА ЖИВОТА, УМЕНИЯ ЗА РАБОТА

Модератор:                Доц. Маруся Любчева

  • Социално измерение на Новата европейска програма за умения

Момчил Неков, докладчик в ЕП по Новата европейска програма за умения

  • Нови умения за нови работни места

Ана Мария Ногиейра, Експерт по образователна политика в Комисията по образование и култура на ЕП

  • Недостиг на умения, излишък на професии

Стивън Бендбридж, Отдел „Умения и политики на пазара на труда“, Европейския център за развитие на  професионалното обучение

  • Регионалните предизвикателства пред образованието“

Виолета Илиева, Началник РУО на МОН – Бургас

  • Дискусия

12.30 ч.- 13.30 ч. КАФЕ ПАУЗА/РАБОТЕН ОБЯД

II ПАНЕЛ 13.30 ч.-15.30 ч. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ПЛАНИРАНЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА УМЕНИЯ В НАЦИОНАЛЕН ПЛАН

Модератор:                           Красимира Брозиг, НАПОО

 

  • Професионалното образование и обучение –  дефицитите на умения

Пенка Ганова, експерт професионално образование и обучение,  НАПОО

  • Отново за обучението чрез работа (дуална форма на обучение)

Проф. Анелия Клисарова, зам. председател на ПК по образование в НС

  • Предизвикателства пред професионалното образование и професионалното обучение в контекста на реформите в образованието

Янка Такева, Синдикат на Българските учители

  • Специфики и дефицити в професионалната подготовка на учителите

Юлиян Петров, Учителски синдикат „Подкрепа“

  • Дискусия

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ СЛОВА

Конферентна зала „Георги Баев“, Културен център Морско казино Бургас, 30 септември 2017 г.  10:00 – 16.00 ч.

 

С партньорството на Черноморски институт